تچهیزات بندر شهید رجایی

تچهیزات بندر شهید رجایی

پیمانکار تعمیر و نگهداری تجهیزات بندری شرکت توانا قشم در بندر شهید رجایی

تجهیزات

  • 3 دستگاه ریچ استکر کالمار
  • 4 دستگاه سایدلیفت کالمار
  • 16 دستگاه لیفتراک سبک (3 تن)
  • 1 دستگاه لیفتراک سنگین کالمار (28 تن)
  • 9 دستگاه کامیون بنز اکتروس

جزییات پروژه

کارفرما : شرکت بین المللی پتروتکسان

محل اجرای پروژه : سایت شرکت عظیم گسترش واقع در کشتی سازی بندر عباس (1394)

نوع پروژه : رفع پانچ و نصب تجهیزات باقیمانده و راه اندازی

ظرفیت : جرثقیل ریلی 60 تنی

تناژ :750 تن

نتیجه نهایی

پیمانکار تعمیر و نگهداری تجهیزات بندری شرکت توانا قشم در بندر شهید رجایی